Svářečský aerosol je nebezpečný

Svařování patří mezi poměrně nebezpečné činnosti, při kterých je nutné se chránit. Všichni víme, že se doporučuje použít svářečskou kuklu, která zamezí poškození očí. Je potřeba se také zaměřit na čistotu vzduchu, Během svařování dochází ke vzniku nejrůznějších plynů a aerosolů a ty nejsou zrovna zdraví prospěšné. Proto je nutné vybavit pracoviště o systém odsávání zplodin při svařování.

odsávání zplodin při svařování

Škodlivý dým

Dým a aerosol vytvořený při svařování je nejčastěji tvořen směsicí kovových částic a plynů. Složení je spíše různorodé a odvislé od použitých materiálů a mění se podle typu svařování. Tento "koktejl" se však neobejde bez oxidů kovů a jiných reakčních produktů a částic elektrod. Dým je škodlivý kvůli tomu, že proniká do plic, kde setrvává a může vyvolat onemocnění plic V rámci BOZP dochází k měření a monitorování hodnot svářečského aerosolu. Hranice koncentrace je stanovena v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Redukce tohoto parametru probíhá:

  • větráním,
  • vzduchotechnikou,
  • průmyslovou digestoří,
  • průmyslovým odsáváním.

Čištění a odsávání vzduchu

Chceme-li vzduch zbavit všech nečistot, musíme zabezpečit jeho výměnu za čistý, toho docílíme přirozeným větráním. Přirozená ventilace je proveditelná ve chvíli, kdy se v prostoru svařuje jen občas a na svářeče připadá více než 100 m3 prostoru. V prostoru, kde ke svařování určen a využíván, je potřeba instalovat kombinované větrání, které snižuje množství škodlivin na pracovišti. Mnohdy jsou využívány speciální digestoře, které jsou přímo nad svařovacím prostorem. Škodliviny jsou ihned odsávány podobně jako pára při vaření.

Mikroklimatické podmínky

Určují způsob, jak chránit zaměstnance před překročením stanovených podmínek. Jedná se zejména o:

  • prostředky zabraňují sálání tepla,
  • vhodným pracovním oděvem,
  • vyloučením nadměrné námahy.

odsávání zplodin při svařování

Redukce hluku

Při jakékoliv průmyslové činnosti vzniká hladina hluku. Hluk je měřen při svařování, oklepávání nebo i odsávání a ventilaci. Hluk se měření také v okolí, protože je nutné snížit šíření do těchto prostor. Hladinu hluku se snižuje:

  • výběrem metody svařování,
  • výběrem vzduchotechniky,
  • umístěním digestoří mimo pracoviště.

Chcete zde publikovat článek, nebo získat zpětný odkaz?

Kontaktujte nás e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.